Çukurova Üniversitesi| Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Bölümümüz Yönetim Personel Eğitim Öğrenci İşleri Bilgi-Belge İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
01.02.2019- 01.11.2019 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
msarigecili@cu.edu.tr 
İlgili Kişi : 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ 

 >  Site Haritası        
XVI. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi

XVI. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TMMOB Makine Mühendisler Odası ve Elektrik Mühendisler Odası Adana Şubeleri ile birlikte 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Hacı Sabancı Organize Sanayi Müdürlüğü’nde düzenlenecektir.

Amaç ve Kapsam:

Çağımızda rekabetin devletlerin sınırlarını aşması ihtiyaçlara daha hızlı cevap vermeyi, dolayısı ile bilgiyi anında elde edip, yorumlayıp ihtiyaca göre harekete geçmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kontrol uygulamalarının doğru bir şekilde sanayimize kazandırılması ve uygulanması insan etkisinin / müdahalesinin asgariye indirilmesini sağlayacağı için üretim ve/veya hizmet kalitesini artıracağı gibi maliyetleri de o denli düşürecektir.

Özellikle yapay zeka uygulamalarının hayatımızın bir çok noktasına girmesi ile çok karmaşık, bir insanın kısa sürede üstesinden gelemeyeceği birden çok işlemlerin hızlı bir şekilde hesaplarının yapılıp, doğru kararların verilmesi artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olmuştur. Bu uygulamaları, binaların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, sistemlerin veya araçların arızalarının anlık yorumlanıp ciddiyetinin belirlenmesinde, sistemlerin ve araçların kullanım sırasında güvenli hareket kabiliyetlerinin sağlanmasında, sanayide robotların insanlarla birlikte ortak bir amaç için çalışmasında, sağlık sektöründe insanların anlık durumlarının değerlendirilip gerekli bilgilerin depolanması ve ciddi bir durum anında gerekli önlemlerin alınmasında ve daha birçok alanda görmekteyiz.

Bu gelişmeler ışığında amacımız sanayimizdeki uygulama alanlarını artırabilmek ve akademi-sanayi iş birliğini güçlendirmektir.

Bildiri Konuları:

 • Sistem Tanılama, Modelleme ve Optimizasyon
 • Proses Saha Elemanları (Seviye, Debi, Akış, Basınç, Sıcaklık, Hız, Yük, Sayıcı Uygulamaları, Analitik Saha Elemanları)
 • Konum Algılayıcılar
 • Otomasyonda Motorlar ve Motor Kontrol Sistemleri
 • Mikro işlemcili Kontrol Sistemleri
 • Çeviriciler
 • Taşınabilir Test Ölçü Cihazları
 • Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Nesnelerin İnterneti / Endüstri 4.0 Uygulamaları
 • Robot Uygulamaları
 • Kablosuz Saha Otomasyonu
 • Lojistik Otomasyonu
 • Gaz Kontrol Sistemleri
 • Biyomedikal Uygulamalar
 • Makinalarda Güvenlik Kriterleri ve Otomasyonu
 • Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü
 • Çevre Otomasyonu
 • Ulaşım Teknolojileri Otomasyonu
 • Ağ Tabanlı Kontrol Sistem Uygulamaları
 • Tarım ve Hayvancılıkta Otomasyon Uygulamaları
 • Diğer Otomasyon Uygulamaları


Etkinlik için bildiri gönderimi: okss.adana@gmail.com

Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi için son tarih: 15 Mart 2019  1 NİSAN 2019

Bildiri Şablonunu indirmek için TIKLAYINIZ


Seminer Yürütme Kurulu

Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ

Dr.Öğr.Üyesi (Çukurova Üniversitesi)

msarigecili@cu.edu.tr

İbrahim Deniz AKÇALI

Prof. Dr. (MMO)

idakcali@gmail.com

Çağdaş ALPAN

Mak. Müh. (Hidromek)

 

Nafi BAYTORUN

Prof. Dr. (Çukurova Üniversitesi)

baytorun@cu.edu.tr

Durmuş Ali BİRCAN

Dr.Öğr.Üyesi (Çukurova Üniversitesi)

abircan@cu.edu.tr

Tuğçe DEMİRDELEN

Dr.Öğr.Üyesi (A.Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

tdemirdelen@adanabtu.edu.tr

Sami DEMİRKIRAN

Mak. Müh. (Çağdaş Otomasyon)

sami@cagdasltd.com.tr

İlyas EKER

Prof. Dr. (EMO & Çukurova Üniversitesi)

ilyas@cu.edu.tr

Özlem EKEMEN

Elk. Elktr. Müh. (EMO & Çağdaş Otomasyon)

teknik@cagdasltd.com.tr

Mehmet MAK

Elk. Elktr. Yüksek Müh. (EMO)

mehmetmak@gmail.com

Gökhan MUTLU

Elk. Müh. (DCS Otomasyon ve Elk.)

gokhan.mutlu@dcsotomasyon.com

Arif ÖZBEK

Doç. Dr. (Çukurova Üniversitesi)

arozbek@cu.edu.tr

Necdet Sinan ÖZBEK

Dr.Öğr.Üyesi (A.Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

nsinanozbek@gmail.com

Ozan Deniz TOPRAK

Mak. Müh. (MMO & Samson Makine)

ozandeniztoprak@gmail.com

Hikmet PEKDUR

Mak. Müh. (MMO)

hikmet.pekdur@mmo.org.tr


Seminer Yürütme Kurulu Adına

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ

Çukurova Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Email: msarigecili@cu.edu.tr

Tel:+90-322-3386084 Dahili: 2724

Fax:+90-322-3386126

>Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 1305