Staj Adımları

STAJ YAPMAK İÇİN GEREKEN ADIMLAR

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE

1. (ME200-ME300) “STAJ İLKELERİ” dikkatli şekilde okunmalıdır.

2. Öğrenciler staj yerlerini kendileri bulmak zorundadır.

ME200 STAJI İÇİN: Bilgi seviyesini artırıcı, kendi başınıza iş yapabileceğiniz, göreceli küçük bir firma.

ME300 STAJI İÇİN: Tecrübe ve organizasyon seviyesini artırıcı, göreceli büyük bir firma.

Staj yapılacak Firma:

Staj ilkelerindeki ilgili maddeleri kapsayan faaliyetleri içermek ve staj bitiminde defteri onaylamak için en az bir makine mühendisi çalıştırmak zorundadır.

3. Eğer staj yapılacak firma talep ediyorsa, fotokopiciden “Staj Yapma Zorunluluk Belgesi” doldurulup bölüm başkanına imzalatılacak ve firmaya verilecek.

4. Staja başlamadan önce, ilan edilmiş tarihler arasında staj defteri temin edilecek. İlk sayfadaki ilgili bölümler ve staj değerlendirme fişi doldurulacak (fotoğraf yapıştırmak dahil!). Staj defteri ve “SGK İşlemleri Başvuru Formu” staj komisyonu başkanına imzalatılacak.

5. “SGK İşlemleri Başvuru Formu” Dekanlıkta sigorta işlemlerini başlatmak üzere “Dekanlık Staj Birimine” teslim edilecek.

6. “SGK İşlemleri Başvuru Formu” ayrıca fotokopi çekilip üzerine staj yerinin açık adresi ve yetkilinin iletişim bilgileri yazılıp, staj komisyonu başkanına verilecek.

STAJ ESNASINDA

7. Staj defteri; staj ilkelerinde belirtilen şekilde doldurulacak.

8. İlgili firma yetkilisi stajyer hakkında özel bir referans mektubu hazırlayıp, staj değerlendirme fişi ile birlikte staj komisyonuna ulaştıracaktır.

9. İlgili firma yetkilisi staj değerlendirme fişini doldurup, referans mektubu ile birlikte posta ile bölümümüze gönderecek veya stajyere teslim edecek ise kapalı zarfta üzerine imza atarak staj komisyonuna ulaştıracak.

10. Stajyer; staj esnasında komisyon tarafından firmada denetlenecektir. Denetleme esnasında, firmada bulunmayan öğrencinin stajı iptal edilecektir.

STAJDAN SONRA

11. Stajyer tarafından doldurulmuş ve onaylatılmış staj defteri, ilan edilmiş tarihler arasında staj komisyonuna teslim edilecek.

12. İlan edilmiş tarihler arasında staj defterini teslim etmeyenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

STAJ SUNUMU HAKKINDA

13. İlan edilmiş tarihlerde; ilgili gruplar staj sunumu yapmak zorundadır.

14. En fazla 7 sayfadan oluşan, sadece yapılan stajla ilgili sunum hazırlanıp sunulacaktır. Toplam sunum süresi (Sunuş+Soru/Cevap) 10 dakikadır.
Sunum dili İngilizcedir.

 

Pdf döküman için tıklayınız.