BÖLÜMÜMÜZ

 

1978 yılında Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi bünyesinde kurulan Makina Mühendisliği Bölümü, 1979-80 öğretim yılında “Genel Makina Mühendisliği” konularını içeren Türkçe Lisans öğrenimine başlamıştır.

 

Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde İngilizce ağırlıklı (%60) Normal Öğretime 1990-1991 akademik yılında, zorunlu İngilizce (%100) Normal Öğretime ise 1995-1996 akademik yılında başlanmıştır.

 

Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde 1993-1994 akademik yılında başlanılan II. Öğretimde, 1997-1998 akademik yılından itibaren zorunlu İngilizce Öğrenimi devam etmektedir.

 

Bölümümüzde Lisans öğrenimini tamamlayanlar “Makina Mühendisi” ünvanını almaktadır. Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans öğretimi 1982-1983 öğretim yılında; Doktora öğretimi 1984-1985 öğretim yılında başlamıştır. Bölümümüzde Yüksek Lisans (Master) öğrenimini tamamlayanlar “Makina Yüksek Mühendisi”, Doktora öğrenimini tamamlayanlar “Bilim Doktoru” ünvanını almaktadırlar.

 

Makina Mühendisliği Bölümünde: Makina Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuarları bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir. Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarında Eylül 2014 itibariyle 11 profesör, 3 yardımcı doçent, 17 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 31 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Çeşitli cisimlerde ısı transferi; güneş enerjisi; ısı pompaları; rejeneratörler; ısı değiştirgeçleri; atık ısı kullanımı; kurutma; balans; kinematik analiz ve tasarım; çeşitli makina tasarım ve imalatı; biyomekanik; hidrolik ve pnömatik sistemler ve kontrolü; uygulamalı akışkanlar mekaniği; bilgisayar destekli tasarım ve imalat; imalat teknikleri; içten yanmalı motorlar; mekanik titreşimler; gerilme analizi; kompozit malzemeler bölüm öğretim elemanlarının başlıca araştırma konuları olarak sıralanabilir.