Bölüme Teslim Edilecek Belgeler

·         Erasmus öğrenime gitmeden 8 hafta önce bölüme elden teslim edilmesi gereken belgeler:

1-      Gidiş bölüm kurul kararı dilekçesi şahsen elden teslim edilmeli veya kargo ile bölüme postalanmalı. (https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/dokumanlar-ve-formlar sitesinden edinilebilir.)

2-      Kabul belgesi

3-      Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement, tüm imzalar tamamlanmış ve dış ilişkiler birimi tarafından mühürlenmiş)

4-       Erasmus Ders Denklik Formu, Erasmus Programı Bilgi Formu Word formatında cumechengerasmus@gmail.com adresine gönderilmeli (https://cumak.cu.edu.tr/cu/erasmus/D%C3%B6k%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar sitesinden edinilebilir.)

5-      İlk 3 maddedeki belgeler tek bir pdf dosyası halinde cumechengerasmus@gmail.com adresine gönderilmeli

 

·         Erasmus öğrenim sırasında ders değişikliği yapabilmek için bölüme teslim edilmesi gereken belgeler:

1-      Giden Öğrencinin Ders Değişikliği İzin Dilekçesi  (https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/dokumanlar-ve-formlar sitesinden edinilebilir.)

2-      Kabul belgesi

3-      Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement, tüm imzalar tamamlanmış ve dış ilişkiler birimi tarafından mühürlenmiş)

4-      Öğrenim Anlaşması Değişikliği (During Mobility, tüm imzalar tamamlanmış ve dış ilişkiler birimi tarafından mühürlenmiş)

5-      Ders denklik formunun düzeltilip cumechengerasmus@gmail.com adresine tekrar yollanması(https://cumak.cu.edu.tr/cu/erasmus/D%C3%B6k%C3%BCmanlar%20ve%20Formlar sitesinden edinilebilir.)

 

·         Erasmus öğrenim dönüşünde bölüme teslim edilmesi gereken belgeler:

1-      Dönen Öğrenci Bölüm Onay Formu(https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/dokumanlar-ve-formlar sitesinden edinilebilir.)

2-      Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement, tüm imzalar tamamlanmış ve dış ilişkiler birimi tarafından mühürlenmiş)

3-      Transkript

4-      Katılım sertifikası (Certification of Stay)

5-      Eğer ders değişikliği yapıldıysa: Öğrenim Anlaşması Değişikliği (During Mobility, tüm imzalar tamamlanmış ve dış ilişkiler birimi tarafından mühürlenmiş)

6-   İlk 5 maddedeki belgeler tek bir pdf dosyası halinde cumechengerasmus@gmail.com adresine gönderilmeli