Özgörev (Misyon)

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü;

 

  • Bölgemiz ve Ülkemiz ihtiyaçlarını da göz önünde tutan, Uluslararası seviyede kaliteli eğitim ile donatılmış, gelişime açık, etik bilince sahip, iletişimi güçlü ve sorun çözen mühendisler yetiştirerek  sanayiye katkıda bulunmayı,

 

  • Farklı uzmanlık alanlarında makine mühendisliğinin, araştırma ve uygulamaya yönelik yüksek lisans ve araştırmacı yetiştirmeye yönelik doktora eğitimi ile Türkiye’nin teknolojik ve bilimsel kazanımını artırmaya çalışmayı,

 

  • Sanayinin ve toplumunun ihtiyaç duyduğu alanlarda, yaptığı bilimsel çalışmaların sonuçlarını, ulusal ve uluslararası yayınlar ile endüstrinin yararına sunmayı,

 

  • Düzenleyeceği etkinliklerle bilim insanlarını bir araya getirmek, güncel konularda bilgi akışı sağlayarak, tartışma ortamı yaratmak ve uygulayıcıların dikkatine sunmayı,

 

  • Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan, konusunda önder, bir eğitim ve öğretim kurumu olmayı görev edinmiştir.