Program Eğitim Amaçları

  • Temel mühendislik alt yapısına sahip olarak yenilikçi ve tasarım odaklı çalışma tarzıyla ekonomik, sosyal ve çevresel kısıtlamaları dikkate alarak her türlü planlama ve yönetme becerisine sahip olan,
  • Güçlü iletişim yeteneğine sahip, firmalarda, Ar-Ge ve Ür-Ge merkezlerinde, test laboratuvarlarında, kamu kuruluşlarında ve kendi girişimlerinde takım ruhuyla çalışabilme yeteneğine ve sorunları tanımlayıp, çözebilme altyapısına sahip olabilen makine mühendisleri yetiştirmektir.